Individuele preventieve acties door de artsen

Onze preventieactiviteiten richten zich naar de ingeschreven patiënten van ons centrum. De belangrijkste individuele preventieactiviteiten zijn de screening- en vaccinatiecampagnes. Zij worden voornamelijk tijdens de consultatiemomenten door de artsen en/of de verpleegkundigen uitgevoerd. Bepaalde risicogroepen veronderstellen een specifieke opvolging in het kader van ziektepreventie. Dit krijgt onder meer vorm in de diabetesraadplegingen en de zwangerschapsopvolging. Hiervoor kan je terecht bij de verpleegkundigen.  Patiënten die hiervoor in aanmerking komen hebben bij ons ook de kans om zich in te schakelen in het initiatief van GMDPlus.