Bewegen Op Voorschrift

Heb je zin om meer te bewegen of te sporten maar je weet niet goed hoe je dat kan doen en/of welke sport je ligt en of je dit wel zal kunnen? Je kent geen clubs in de buurt of je denkt dat alles veel te duur is? Praat hierover met je arts, die kan je doorverwijzen naar onze beweegcoach om je op weg te helpen.

We werken met de methodiek van BOV: (B)ewegen (O)p (V)oorschrift.
De artsen schrijven patiënten die wegens gezondheidsklachten bewegingsadvies nodig hebben een voorschrift en verwijzen hen naar de beweegcoach die hen beweegadvies geeft. Er kan een beweegplan opgesteld worden samen met de patiënt. Afhankelijk van je interesse en je mogelijkheden wordt er gezocht naar een beweegaanbod, hetzij op jezelf, hetzij in het teken van buurtsport of BOV-groep, hetzij in het reguliere aanbod. Drempels i.v.m. financiën enz. worden aangepakt. Er wordt ook informatie gegeven over sportcheques voor diegene die hiervoor in aanmerkingen komen.