Goed om te weten

Vacature deeltijdse (19u/week) tandarts M/V

Je instemming geven voor het beveiligd delen van gezondheidsgegevens

In de loop van je leven raadpleeg je verschillende zorgverleners. Deze zorgverleners kunnen je beter behandelen als ze samenwerken en je  medische voorgeschiedenis kennen. Ze kunnen je snellere zorg verlenen en voorkomen dat je onnodige onderzoeken moet ondergaan.
De geïnformeerde toestemming is de goedkeuring die je als patiënt aan je zorgverleners geeft om je gezondheidsgegevens elektronisch en op een beveiligde manier met elkaar te delen. Door je toestemming te geven, aanvaard je dat de personen die je behandelen, informatie over je gezondheid met elkaar delen.
Alle gegevens die in het bezit zijn van zorgverleners, kunnen worden gedeeld voor zover ze nuttig zijn voor je behandeling.Al die gegevens samen vormen het zogenoemde ‘gedeeld gezondheidsdossier’.
Wil je instemmen met het principe van het beveiligd delen van gezondheidsgegevens, dan kan je je toestemming laten registreren bij je huisarts via je elektronische identiteitskaart of aan de hand van je rijksregisternummer.
 

Verhoogde tegemoetkoming
Misschien heb je recht op verhoogde tegemoetkoming maar ben je daarvan nog niet op de hoogte of weet je niet wat dit concreet inhoudt? In de Leuvense folder verhoogde tegemoetkoming krijg je alvast meer informatie.
 

Iedereen recht op vrije tijd via de UITPAS
Op 28 januari 2017 startte Leuven als eerste Vlaams-Brabantse gemeente met de UITPAS die vanaf 1 september 2017 tevens de cultuurbon vervangt.
Het leuke aan het systeem is dat je punten kan sparen die je kan omruilen en dat mensen met verhoogde tegemoetkoming (RVT) uit Leuven korting krijgen bij activiteiten georganiseerd door een UITPAS-partner.
 

Verse lucht
Hoe behoud en bekom je gezonde lucht binnenskamers? In de brochure Verse lucht, een must! vind je alvast enkele nuttige tips .
Wist je dat een goede ventilatie van je woning belangrijk is om de lucht binnenshuis even gezond te houden als de lucht buitenshuis?  In de brochure Woon je gezond? vind je zeker en vast tal van tips waar je mee aan de slag kan.
Roken 
Binnen roken is nooit oké, ook niet aan het open raam" geeft je goede tips om jezelf en je kinderen te vrijwaren van de schadelijke gevolgen van het roken in huis of in de auto.