Faq

Hoe moet ik mij inschrijven?

Als je akkoord gaat met de regels, kan je je inschrijven aan het onthaal, waar je de nodige formulieren kan invullen. De inschrijving is gratis.

 

Wie kan zich inschrijven?

Elke inwoner van Groot-Leuven en een deel van Linden.

Bij inschrijving kan je niet langer een externe huisarts (buiten het WGC), verpleegster of kinesist raadplegen.

 

Moet ik me voor de huisarts, kinésist en verpleging samen inschrijven?

Inderdaad, het moet voor alle drie samen.

 

Wanneer een gezinshoofd zichzelf inschrijft, worden de andere gezinsleden dan mee ingeschreven?

Elk gezinslid moet apart ingeschreven worden, dit gebeurt niet automatisch. Voor minderjarigen jonger dan 14 jaar is de toestemming en een handtekening van de ouders (voogd) nodig.

 

Hoe worden kinderen van gescheiden ouders ingeschreven?

Kinderen van gescheiden ouders kunnen ingeschreven worden als ze op het ziekenboekje staan van de ouder die zich inschrijft.

 

Ik zit op kot in Leuven. Kan ik mij inschrijven in een WGC van Leuven?

Ja, in de week verblijf je in Leuven. Tijdens de weekends kan je in dringende gevallen terecht bij de huisarts van wacht. Bij langere vakanties of verhuis vragen we om je uit te schrijven door dit te melden via het onthaal.

 

Als ik ingeschreven ben in het wijkgezondheidscentrum, kan het wit-gele kruis dan nog komen?

Neen, van zodra je ingeschreven bent in het wijkgezondheidscentrum, moet je beroep doen op de verpleging van het wijkgezondheidscentrum die je thuis zal komen verzorgen als dat niet anders mogelijk is.

 

Wat als ik reeds ingeschreven ben in een wijkgezondheidscentrum?

Je moet kiezen bij welk wijkgezondheidscentrum je ingeschreven wil zijn. Vooraleer wij je kunnen inschrijven moet je eerst een bewijs van uitschrijving van het ander WGC hebben en meebrengen.

 

Kan ik door inschrijving  gratis medicatie krijgen?

Neen, de inschrijving in het forfait geldt niet voor medicatie, een raadpleging bij de tandarts, een raadpleging bij de specialist of een ziekenhuisopname.
Voor medisch materiaal zoals bijvoorbeeld gips, vragen we een kleine bijdrage.

 

Kan ik mij uitschrijven als ik dat wil?

De eerste drie maanden van je inschrijving kan je niet uitschrijven. Indien je wenst uit te schrijven, kom je langs op het onthaal om je uitschrijving te ondertekenen of je verstuurt een aangetekende brief.
Omwille van de administratie met het ziekenfonds ben je na één tot twee maanden pas uitgeschreven. Tot die datum moet je nog naar het wijkgezondheidscentrum komen. Daarna kan je zoals voorheen elke huisarts, kinesist of verpleegkundige buiten het wijkgezondheidscentrum raadplegen. Als je uitschrijving vanuit het ziekenfonds werd bevestigd ontvang je van het wijkgezondheidscentrum het uitschrijvingsblad met vermelding van de datum van uitschrijving.

 

Wat als ik verhuis?

Als je binnen Groot-Leuven of Linden verhuist, geef je gewoon je nieuw adres door aan het onthaal.
Verhuis je buiten Groot-Leuven of Linden dan moet je dit onmiddellijk aan het onthaal melden, zodat men je kan uitschrijven. Dan wordt je opnieuw door je ziekenfonds uitbetaald na een raadpleging bij de huisarts, kinesist of verpleegkundige in je nieuwe woonplaats.

 

Heb je een klacht over de dienstverlening van wijkgezondheidscentrum de Central?

Dan willen we je vragen om het probleem met de betreffende zorgverlener of de coördinator te bespreken.
Misschien is er sprake van een misverstand, dat door een gesprek rechtgezet kan worden.

 

Als dit gesprek geen oplossing biedt of je ziet het niet zitten om dit gesprek aan te gaan, kan je de klacht op een klachtenformulier noteren.
Dit klachtenformulier is ook terug te vinden aan het onthaal.
Het wijkgezondheidscentrum verbindt zich ertoe om zo snel mogelijk een gepaste oplossing voor jouw klacht te zoeken.

 

Bezorg het formulier aan de coördinator Kris Van Houdt.
Je kan dit formulier ook in een gesloten omslag afgeven aan het onthaal.
Je krijgt per telefoon of per brief/e-mail het antwoord op je klacht.

 

Je vindt de volledige klachtenprocedure ook terug aan het onthaal .